088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Compassie, online training voor eigen toepassing – Accare – 11 april 2023

dinsdag 11 april 2023 t/m dinsdag 20 juni 2023

Wat is Compassie

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Compassie (of mededogen) kan gedefinieerd worden als een sensitieve houding bij lijden in onszelf en in anderen en een bereidheid zich in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkomen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Een compassietraining kan uitkomst bieden, er worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Training

Frits Koster en Erik van den Brink hebben in 2007 bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), onderdeel van Lentis Groningen, een groepsgerichte compassietraining opgezet voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. De compassie training biedt een vervolg voor hen die ondervonden hebben dat mindfulness hen goed heeft gedaan, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen. Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulness ontdekt hebben, is in toenemende mate een behoefte aan verdieping ontstaan.

Naast het verder trainen van mindfulness komt het volgende aan bod:

 • Wat verstaan we onder compassie?
 • Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen: gevaar-, jaag- en kalmeringssysteem.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte en overmatige zelfkritiek.
 • Hoe ons menselijke voorstellingsvermogen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde instinctieve stressreactie, naast fight, flight & freeze.
 • Drie remedies bij zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Compassievol omgaan met lastige gebieden, zoals weerstand, verlangen en beperkende patronen.
 • Het verschil tussen empathie en compassie.
 • Het cultiveren van geluk, vergevingsgezindheid, dankbaarheid, levenswaarden en de vier hartkwaliteiten of ‘levensvrienden’: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Praktische ethiek en de integratie van wijsheid en compassie in het dagelijks leven.

Voor wie

Medewerkers in de jeugdhulpverlening; behandelaars en niet-behandelaars. Voorwaarde is dat deelnemers bekend en vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness, bij voorkeur door al een keer een 8 weken durende mindfulnesstraining gevolgd te hebben. De cursus kan ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken.

Praktisch

De training wordt gegeven door Frits Koster en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur die via Zoom plaatsvinden.

Deelnemers moeten kunnen beschikken over het boek Compassie in je leven.

 • Online Zoom 11.30-13.30 uur - dinsdag 11 april 2023
 • Online 2 - dinsdag 18 april 2023
 • Online 3 - dinsdag 9 mei 2023
 • Online 4 - dinsdag 16 mei 2023
 • Online 5 - dinsdag 23 mei 2023
 • Online 6 - dinsdag 30 mei 2023
 • Online 7 - dinsdag 6 juni 2023
 • Online 8 - dinsdag 20 juni 2023

Locatie
De training wordt gegeven door Frits Koster en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur die via Zoom plaatsvinden.

Kosten
De training kost € 195,=.

Data

 1. 11-04-2023 11.30 – 13.30
 2. 18-04-2023 11:30 – 13:30
 3. 09-05-2023 11:30 – 13:30
 4. 16-05-2023 11:30 – 13:30
 5. 23-05-2023 11:30 – 13:30
 6. 30-05-2023 11:30 – 13:30
 7. 06-06-2023 11:30 – 13:30
 8. 20-06-2023 11:30 – 13:30

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via deze link kun je je inschrijven voor deze opleiding.