088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting of gedwongen criminaliteit: het lijken taferelen uit een thriller, maar het komt vaker voor dan je denkt. Maar liefst vier op de tien middelbare scholen in Nederland geven aan met zulke vormen van uitbuiting te maken te krijgen. Leerlingen worden bijvoorbeeld gedwongen om drugs te verkopen of worden slachtoffer van een loverboy. Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit zijn vormen van mensenhandel. Bij mensenhandel wordt iemand gedwongen om een handeling uit te voeren terwijl een ander daarvan profiteert.

De gevolgen van mensenhandel zijn hartverscheurend. Docenten en andere onderwijsprofessionals kunnen scholieren hiertegen beschermen door signalen te herkennen en het thema in de klas te bespreken. Een grote meerderheid van de docenten wil dan ook graag meer aandacht voor mensenhandel op school.

Daarom hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een gratis training voor docenten ontwikkeld. Hierin leren zij om mensenhandel te herkennen en het thema in de klas onder de aandacht te brengen. Op deze pagina lees je meer over de training en kun je jouw school aanmelden.

Er zijn twee soorten trainingen:

1. BASISTRAINING: Introductie in signalen van mensenhandel (circa 1,5 uur)
Tijdens deze sessie leer je signalen van mensenhandel herkennen. Deze training is geschikt voor alle onderwijsprofessionals. De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Trends rond seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit op school;
– Uitbuiting van scholieren herkennen;
– Signalen intern melden.

2. VERDIEPINGSTRAINING: Over preventie en signalering (circa 3 uur)
Deze training bouwt voort op de introductie en is geschikt voor docenten die in de les of tijdens mentoruren preventief aandacht gaan besteden aan het thema. We gaan in op de volgende onderwerpen:
– Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit: wat maakt kwetsbaar?;
– De werkwijze van mensenhandelaren, met speciale aandacht voor social media;
– Signalen van mensenhandel herkennen en hier op een adequate manier mee omgaan;
– Het thema bespreekbaar maken in de klas (preventie)

  • Gratis informatieve training door ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier
  • Na deelname ontvang je een certificaat en onderwijsmaterialen zoals een signalenkaart en lesbrief
  • Advies over een meldprotocol voor jouw school dat past bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Trainingen starten vanaf januari 2021

 

Locatie:

Bij de school die de aanvraag doet.

 

Kosten: gratis*

Deelname aan de training is gratis voor alle onderwijsprofessionals in de regio’s Den Haag, Limburg, Friesland en Groningen (docenten, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, teamleiders, onderwijsassistenten, conciërges etc.).
De daadwerkelijke kosten van de training bedragen circa € 200 per deelnemer en worden betaald vanuit de opbrengst van 3FM Serious Request 2019

Deze cursus wordt gegeven door: Fier

Op aanvraag via: https://www.rodekruis.nl/doe-mee/lesmateriaal-voor-docenten/voortgezet-onderwijs-docententraining-mensenhandel/#toggle-id-4.

Aanmelden gaat via het Rode Kruis, maar een trainer van Fier verzorgt de training voor opdrachtgevers in Friesland en Groningen. Na aanmelding bij Rode Kruis krijgen zij dus met Fier contact!