088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Ouderschap bij psychische problemen | Accare – 4 april 2024

donderdag 4 april 2024 t/m donderdag 18 april 2024

Training Ouderschap bij psychische problemen

  • Training voor professionals

  • Theorie en praktijk

  • Met STAP-subsidie

Wat is Ouderschap bij psychische problemen?

Psychische problemen kunnen ouders beperken in hun ouderschap. De dagelijkse gang van zaken binnen een gezin is een uitdaging voor ouders met psychische problematiek; er zijn vaak problemen op meerdere leefgebieden en ouders voelen zich tekortschieten in hun ouderschap. Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of verslaving (KOV) hebben een verhoogd risico om zelf psychische problematiek te ontwikkelen en kunnen geparentificeerd raken. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen.

Training

In deze 2-daagse training voor professionals gaan we aan de slag met hoe goede zorg voor de ouder verbonden kan worden met zorgen voor kinderen. De eerste dag volg je online en staat in het teken van de theorie; psychiatrische beelden bij volwassenen, hechting en de cirkel van veiligheid, de invloed van psychische problemen bij de ouder op het kind en hoe je veelvoorkomende opvoedproblematiek bij ouders met psychiatrie kunt begrijpen vanuit de Verklarende Analyse.

In de tweede dag ga je op de trainingslocatie met de theorie aan de slag; hoe ga je in gesprek met een ouder met psychiatrie over de invloed van hun problematiek op het kind (gespreksvaardigheden) en welke middelen zijn daarvoor te gebruiken? Welke interventies zijn haalbaar en nodig vanuit jouw vakgebied en wanneer schaal je op? Hierbij wordt gebruik gemaakt van toelichting op de richtlijnen en de meldcode. En tot slot: hoe kan je goed voor jezelf zorgen als je te maken hebt met dit soort complexe problematiek?

Naast de geplande trainingsdata besteed je ongeveer 4 uur aan verplichte zelfstudie en bieden we aanbevolen zelfstudie aan van eveneens ongeveer 4 uur. Er wordt afgesloten met een toets.

Het heeft me handvatten en veel materialen gegeven hoe om te gaan met deze problematiek in relatie tot ouder zijn en hoe de kinderen hier beter in te ondersteunen.

Uit evaluatieformulier

Voor wie

Deze training is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor ouders met psychische problematiek en hun kinderen, bijvoorbeeld medewerkers van het wijkteam, gezinsteam, schoolpsychologen, IB-ers en andere jeugdhulpprofessionals.

Praktisch

Deze training is geaccrediteerd door: SKJ jeugd en gezinsprofessionals (15punten), Registerplein(15 punten).
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij het maken van de huiswerkopdrachten, een toets en actieve deelname aan de lesdagen.

Voor deze training kun je gebruik maken van de STAP-subsidie.

 

 
  • Dag 1 - donderdag 4 april 2024
  • Dag 2 - donderdag 18 april 2024

Locatie
Online
Stationsplein 12, Assen

Kosten
€ 595,-

Startmoment

04-04-2024 09:30 – 16:30 Online
18-04-2024 09:30 – 16:30 Accare, Opleidingslokaal 2.02 Stationsplein 12, Assen

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.