088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Signaleren kindermishandeling (Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 2 september

maandag 2 september 2019 t/m maandag 2 september 2019

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. Op 2 juli 2018 hebben de beroepsgroepen die werken met de meldcode hun afwegingskaders bij de meldcode aangeboden aan minister De Jonge. De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Het doel van de verbeterde meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Minister De Jonge: ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen. Ook de werkwijze van Veilig Thuis gaat veranderen. Zij krijgt een radarfunctie. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

In deze training leer je alles over de veranderingen en leer je de meldcode toepassen.

 

 

Training vindt plaats op het volgende moment:

  • Tijdstip: 09:00 - 12:30 op - maandag 2 september 2019

Locatie
Deze training wordt gegeven op het kantoor van Regiecentrum, Tesselschadestraat 2 te Leeuwarden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 95,00 inclusief koffie/thee.

Trainers

Monique Timmermans, Etty de Vries of Bea van den Burgh

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 4,00 punten voor SKJ.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met het Regiecentrum via www.regiecentrumbv.nl.

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training.

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Leveringsvoorwaarden Regiecentrum BV. Er wordt € 95,00 gefactureerd.

 

Factuuradres


De kosten voor deze training bedragen € 95,00

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.