088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Training Verklarende Analyse (HBO)| Accare – 13 september 2023

woensdag 13 september 2023 t/m woensdag 8 november 2023
  • Praktijkgericht

  • HBO-variant

Wat is de Verklarende Analyse?

Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Met behulp van een model maken komen we tot een verklarende analyse,  deze bestaat uit 3 stappen; 1) samen informatie verzamelen en ordenen, 2) samenhang beschrijven en bespreken, 3) samen formuleren van doelen en kiezen van passende effectieve interventies. Een verklarende analyse maak je samen met de cliënt en bij voorkeur op papier. Zo ontstaat er overzicht. De verklarende analyse helpt daarmee om samen te begrijpen om vervolgens te komen tot besluitvorming rond de behandeling.

Training

De training bestaat uit 4 samenhangende workshops waarin stapsgewijs het gebruik van de Verklarende Analyse eigen wordt gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van eigen casuïstiek en verschillende interactieve opdrachten tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast worden opdrachten gegeven die in de eigen werksetting, tussen de bijeenkomsten, worden uitgevoerd.

In deze HBO-variant van de training wordt naast het invullen van het model samen met de cliënt, ook geoefend in het scherpstellen van de hulpvraag en het formuleren van doelen die voortkomen uit de Verklarende Analyse. Er wordt in deze training stil gestaan bij de onderdelen die nodig zijn om te komen tot een probleemsamenhang.

Mooie gestructureerde aanpak met een helder format waarin je op een heel overzichtelijke manier een analyse kunt maken over een cliënt met/in zijn context!

Uit evaluatieformulier

Voor wie

Deze training is voor jeugd- en gezinswerkers, ambulant hulpverleners en andere jeugdhulp professionals.

Er is ook een variant voor gedragswetenschappers.

Praktisch

Accreditatie is geaccrediteerd bij NIP/NVO (12 punten).
SKJ214753 (18 punten)
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het bewijs van deelname wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en afronding van alle onderdelen.

 

 

 
  • Dag 1 - woensdag 13 september 2023
  • Laatste bijeenkomst - woensdag 8 november 2023

Locatie
Deze training wordt online via Teams gegeven.

Kosten
€ 650,-

Startmoment

13 september 2023

13-09-2023 09:00 – 12:00 – Online Microsoft Teams

11-10-2023 09:00 – 12:00 – Online Microsoft Teams

08-11-2023 09:00 – 12:00 – Online Microsoft Teams

06-12-2023 09:00 – 12:00 – Online Microsoft Teams

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.