088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Traumasensitief werken in het onderwijs

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen traumatisch zijn voor een kind. Ruzies of geweld tussen ouders, (v)echtscheiding, verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling, uithuisplaatsing of gepest worden. Op school kan het kind agressief, boos of verdrietig zijn. Hoe herken je signalen van een kind met een trauma en hoe ga daar mee om?

De inspiratiesessie geeft professionals in het onderwijs inzicht in het leren kijken naar het gedrag van kinderen met een trauma. Je leert wat een ingrijpende gebeurtenis met het brein en stresssysteem doet. En hoe je traumasensitief werkt. Je krijgt een andere kijk op het gedrag van een kind en kunt hierop empathisch acteren. Dit vinden je collega’s die de inspiratiesessie hebben gevolgd:

  • ‘We hebben inzicht gekregen in waarom een kind zich anders gedraagt. Een andere kijk hierop helpt me om anders met deze kinderen om te gaan’
  • ‘Ik heb nu veel meer begrip gekregen voor het kind, ik neem het gedrag minder persoonlijk, ik snap nu waar het vandaan komt’
  • ‘Door de duidelijke theorie en tips kan ik met een traumabril naar de kinderen kijken’
  • ‘Het werkt echt, een andere en op maat gerichte benadering naar het kind met trauma, het kind voelt zich meer gezien en gehoord en het gedrag is veel positiever’

Voor wie?
Leerkrachten, IB’ers, zorgcoördinatoren en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs.

 

 

 

Voor wie?
Leerkrachten, IB’ers, zorgcoördinatoren en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs.

Locatie
Incompany

Tijdsinvestering
1,5 uur, mogelijk als onderdeel van een teamoverleg.

Kosten
€350,- exclusief reiskosten

Meer info en aanmelden
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de Jeugdhulp Academie (jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl)

Download hier de Flyer Traumasensitief werken in het onderwijs

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Meer info en aanmelden
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de Jeugdhulp Academie (jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl)

Download hier de Flyer Traumasensitief werken in het onderwijs