088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Refereeravond OPJeugd: Traumasensitief werken

Traumasensitief werken

Trauma is not what happened to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.’ – Peter Levine

 

Vaker dan we misschien beseffen, maken jeugdigen tijdens hun opgroeien één of meerdere traumatische gebeurtenissen mee. Deze ervaringen zijn van grote invloed op de ontwikkeling van hun hersenen, en daarmee op hun denken, voelen en handelen. Op deze avond willen we met jullie kijken naar de ‘onzichtbare koffer’ van jullie cliënten.

De ‘onzichtbare koffer’ Het is een metafoor voor de overtuigingen die een kind meedraagt door alles wat het heeft meegemaakt. Het kind kan door de meegemaakte traumatische gebeurtenissen als overtuigingen meedragen dat het er niet toe doet, niets waard is of dat volwassenen onbetrouwbaar zijn. Voordat jouw cliënt bij jou komt, zijn die overtuigingen al aanwezig. Ook wij als hulpverleners hebben zo’n onzichtbare koffer bij ons. Kijkend naar deze koffer en kernovertuigingen, zien we het gedrag van zowel kinderen als hun ouders in een ander licht, en lukt het ons beter om aan te sluiten bij wat zij specifiek nodig hebben. We gaan in op wat wij kunnen doen om de koffer opnieuw te vullen met andere, positievere overtuigingen; onder andere door middel van attitude en het bieden van veiligheid, maar ook doormiddel van bewegings- en verbindingsspel.

De sprekers voor deze avond zijn Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven. Vanuit Hechter! bieden zij trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van trauma en hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk. Beiden zijn ruim 20 jaar werkzaam in de zorg, o.a. in de verstandelijke gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en GGZ. Lonneke heeft momenteel een eigen gezinspraktijk als orthopedagoog en Stefanie werkt als gezinsbehandelaar bij een GGZ polikliniek (TRTC) voor complex getraumatiseerde kinderen. Stefanie en Lonneke zijn zeer gepassioneerd om hun kennis en ervaring met jullie te delen. Uitgangspunten in hun werk zijn: plezier in contact, traumasensitief hulpverlenen, het creëren van veiligheid en de ervaring “je bent goed zoals je bent”.

 

Wat deze avond aan bod komt:

  • Wat is trauma?
  • Welke invloed heeft een traumatische gebeurtenis op de (hersen)ontwikkeling van een kind?
  • We leggen uit hoe ‘de onzichtbare koffer’ tot stand komt, hoe je hier zicht op kunt krijgen en dit inzicht positief in kan zetten binnen jouw traject met jouw cliënt.
  • Waarom werkt lichaamsgericht spel voor deze doelgroep, en hoe zet ik dit in?

 

We zullen deze avond theorie behandelen en deze toelichten aan de hand van concrete (spel)voorbeelden en filmmateriaal, met ruimte voor vraag en antwoord.

 

Datum en tijd
Dinsdag 11 mei 2021.
Het programma start om 19:15 en duurt tot 21:30 uur.

Locatie
De bijeenkomst wordt online aangeboden via TEAMS.

Kosten
Deze bijeenkomst word je aangeboden door de partners van OP Jeugd.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ.

Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen, dan kun je je inschrijven. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je de Teams-link toegestuurd.

Ben je geïnteresseerd en wil je deze bijeenkomst bijwonen? Schrijf je dan nu in!

Inschrijven is niet meer mogelijk omdat alle plaatsen bezet zijn. Je kunt je via info@opjeugd.nl aanmelden voor een plaats op de wachtrij.