088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar Anders kijken naar sensorische informatieverwerking – Accare

dinsdag 13 juni 2023 t/m dinsdag 13 juni 2023

Webinar Anders kijken naar sensorische informatieverwerking – Accare

  • Sensoriek en ASS

  • Breed geaccrediteerd

  • “SI” je het of Si je het niet?

Wat is sensorische informatieverwerking?

Uit onderzoek is gebleken dat 80-100% van de kinderen met autisme uitdagingen ondervinden op het gebied van prikkelverwerking. In de DSM-5 zijn de hypo- en hyperresponsiviteit voor het eerst als officiële subcriteria bij ASS onderkend en beschreven. Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig, of het begrip dat een prikkel in de ene context totaal iets anders betekent dan in de andere context.. Dit heeft meteen een impact op het dagelijks (be)leven.

Training

In samenwerking met Anders kijken naar kinderen organiseren we dit webinar, dat een inleiding geeft in de relevantie van zintuigen en prikkelverwerking in brede zin. Het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen met ASS is niet zo eenvoudig en vraagt om een brede kijk op prikkelverwerking vanuit verschillende verklaringsmodellen. Door de prikkelverwerking goed in kaart te brengen, kunnen interventiestrategieën op maat voor en met het kind/de jongere en zijn ouders of begeleiders worden ontworpen.

Programma

16.00 Welkom
16.05 Deel 1 | Prikkelverwerking en zintuigen in relatie tot ASS
16.45 Deel 2 | Onderzoek
17.25 Pauze
17.40 Deel 3 | Interventies
18.30 Einde

“Kennis van zowel kansen als kwetsbaarheden in prikkelverwerking is cruciaal voor de begeleiding kinderen met autisme en in de ondersteuning van de ouders.”

Els Hufen, spreker

Voor wie

Dit webinar is voor behandelaren die werken met kinderen en jongeren met ASS en hun ouders.

Praktisch

Accreditatie is aangevraagd bij VSR, V&V, FgZPt, NVK, NVvP, NIP/NVO (geldt ook voor SKJ). Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele bijeenkomst hebt gevolgd.

  • Webinar Accare - dinsdag 13 juni 2023

Locatie
Deze webinar is online via livestream te volgen

Kosten
€ 75,-

Datum

13 juni 2023

16.00-18.30 uur

 

Deze cursus wordt gegeven door: Accare Child Study Center

Meer informatie:

Website Accare

 

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor deze opleiding.