088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar ‘Gezinnen met meervoudige- en complexe problemen’

Hoe kunnen jeugdigen en gezinnen met meervoudige- en complexe problemen het beste geholpen worden?
Hoe krijg je meer inzicht in het overall functioneren van de brede zorg voor jeugd en wat is het belang daarvan?
Hoe kunnen we deze kennis benutten om echt het verschil te maken voor kwetsbare gezinnen?

Hierover gaat het online webinar met Daniëlle Jansen en Loraine Visscher van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het nieuwe Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige- en complexe problemen.

Tijdens het webinar schetsen ze het belang van het in kaart brengen van hoe (jeugd)zorgsystemen en interventies functioneren als basis voor het realiseren van duurzame veranderingen in de jeugdzorg en in de hulp aan de meest kwetsbare gezinnen.

Er wordt regelmatig geconstateerd dat de huidige jeugdzorg en hulp aan deze gezinnen ernstig tekort schiet en fundamenteel anders aangepakt moet worden. Om de nodige veranderingen te kunnen bewerkstelligen, is zicht nodig op het functioneren van het huidige (jeugd)zorgsysteem: welke factoren spelen hierin een rol (o.a. leiderschap, financiering, informatiesystemen en de zorgverlening zelf), wat werkt goed en wat kan onderbouwd beter en anders.

Er is veel kennis en er zijn verschillende raamwerken beschikbaar om dit in kaart te brengen. Deze worden met
name in de eerste- en tweedelijns (medische) zorg benut en nog nauwelijks in het domein van jeugdzorg. Tijdens dit webinar illustreert Danielle Jansen aan de hand van concrete voorbeelden en inzichten uit onderzoek op welke manier een dergelijk raamwerk gebruikt kan worden binnen de jeugdzorg. Zij laat ook zien hoe het in kaart brengen van het functioneren van zorgsystemen van meerwaarde kan zijn voor de dagelijkse jeugdzorg praktijk.

Verschillende interventies worden ingezet voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Echter lukt
het organisaties en professionals maar moeizaam beoogde resultaten en een positief toekomstperspectief te
realiseren. Hoe komt dit? Welke specifieke elementen binnen de aangeboden interventies zorgen ervoor dat de
hulp effectiever is? Wat is nodig om interventies voor kwetsbare gezinnen optimaal in te kunnen zetten?

Loraine Visscher sprak hulpverleners, beleidsmakers, medewerkers van toegangsteams en ontwikkelaars van
interventies over deze thema’s. In dit webinar deelt zij de inzichten en concrete, inspirerende ideeën over hoe
de interventies en de randvoorwaarden voor optimale inzet van hulp, waar nodig, versterkt kunnen worden.

Locatie
Online webinar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan dit webinar.

Accreditatie
Niet van toepassing.

Dit webinar wordt u aangeboden door: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, UMCG en het nieuwe Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige- en complexe prolemen.

Ben je er ook bij?
Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en vul je gegevens in. We zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

 

We hopen je tijdens dit online webinar op 16 maart a.s. van 16:00 – 17:00 uur te mogen ontmoeten.