088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar ‘Luisteren naar kinderen en ouders: start met hun levensverhaal’

SAVE THE DATE WEBINAR: 1 juni 16:00 – 17:00 uur

‘Luisteren naar kinderen en ouders: start met hun levensverhaal’

Hoe kom je nog beter in contact met ouders en kinderen?
Hoe kun je nog beter gelijkwaardig met hen samenwerken?
Hoe krijg je gezamenlijk zicht op mogelijke onderliggende verklarende factoren bij complexe problematiek?

Hierover gaat het online (gratis) webinar met Marjan de Lange (Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling). In dit webinar
vertelt ze hoe je op een voor jezelf en het gezin zo ontspannen mogelijke manier zicht kunt krijgen op het
levensverhaal van ouders en kinderen.

Het levensverhaal uitwerken biedt je als hulpverlener verschillende voordelen. Het helpt je om aan
te sluiten bij wat er speelt in het gezin en bevordert het opbouwen van een gelijkwaardige werkrelatie.
Daarbij geeft het informatie over de woonsituatie, de schoolloopbaan, hulpbronnen, leuke en moeilijke
meegemaakte gebeurtenissen, eerder ingezette hulp en wat daarin wel en niet werkte. Daarmee is het een mooi
hulpmiddel bij het maken van een verklarende analyse. Het biedt aanknopingspunten voor mogelijke
onderliggende verklarende factoren voor de problemen die er zijn en voor het benutten van aanwezige krachten.

Tijdens het webinar bespreken we aan de hand van voorbeelden wat er in een levensverhaal aan bod komt en
welke vragen zicht geven op mogelijke verklarende factoren en hulpbronnen. Er is aandacht voor de bejegening
die het werken met een levenslijn vraagt, voor veel voorkomende valkuilen en oplossingsrichtingen.
We sluiten de webinar af met de digitale Levenslijntool van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, die met dank
aan ZonMw is ontwikkeld. Dit hulpmiddel ordent de informatie over het levensverhaal op systematische en
heldere wijze. Het biedt een visueel overzicht van het levensverhaal dat je makkelijk kunt delen met ouders,
kinderen en de andere relevante betrokkenen bij het hulpverleningstraject van het gezin.

Locatie
Online webinar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan dit webinar.

Accreditatie
Niet van toepassing.

Dit webinar wordt u aangeboden door: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Ben je er ook bij?
Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en vul je gegevens in. We zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

We hopen je tijdens dit online webinar op 1 juni a.s. van 16:00 – 17:00 uur te mogen ontmoeten.