088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis, 14 november 2023 – Regiecentrum

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en vaak onzichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. De meldcode helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt.
Tijdens deze voorlichting leer je alle ins and outs.

Voor wie is deze training?

Voor alle professionals die gebruikmaken van een afwegingskader en de meldcode: (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning/sociaal werk, jeugdhulp, wijkteams en justitie.

Inhoud

Tijdens deze voorlichting staan we stil bij de verbeterde meldcode, het eigen afwegingskader en de rol van Veilig Thuis.

Wat leer je?

Tijdens deze voorlichting leer je…

  • de theoretische achtergronden van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld (definitie, signalen, cijfers en gevolgen);
  • gebruikmaken van de meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s) en afwegingskader;
  • wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.

Datum en tijd
14 november 2023 van 11.00 – 12.30 uur

Locatie
Online

Accreditatie:
Niet geaccrediteerd

Kosten
€ 60,-

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Lees meer over de training op de website: https://www.regiecentrumbv.nl/cursus/webinar-meldcode-afwegingskader-en-rol-veilig-thuis/
Voor meer informatie over deze training kan contact op worden genomen met Antoinet Messink, Foekje Zuidema of Anna Maat, Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid, te bereiken op 058 – 2 333 800.

Deze cursus wordt gegeven door: Regiecentrum bescherming en veiligheid

Link naar direct inschrijven

https://www.regiecentrumbv.nl/inschrijven/2606/

Door je in te schrijven voor deze training ga je akkoord met de Leveringsvoorwaarden Regiecentrum BV.

Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid