088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige- en complexe problemen’

Hoe zorg je ervoor dat samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe gezinnen lukt? Wat is belangrijk in deze samenwerking? Wat zijn knelpunten en waar lopen hulpverleners tegenaan? Wat kan jou ondersteunen om deze samenwerking goed vorm te geven?

Hierover gaat het online webinar met Jana Knot-Dickscheit, werkzaam bij zowel Rijksuniversiteit Groningen als
het nieuwe Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige- en complexe problemen Molendrift en Marieke
Boelhouwer van Molendrift. Tijdens dit webinar schetsen ze het belang van samenwerken, zowel met het gezin
als met andere betrokken professionals, en stellen zij de webgebaseerde tool en methodiek Samen1Plan aan je
voor.

Problemen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen beïnvloeden en versterken elkaar of strijden
om voorrang in termen van prioritering. Welk probleem staat het meest op de voorgrond en welk probleem
heeft de meeste impact op het gezin? Het is daarom o.a. belangrijk het gezin als een systeem te zien en niet
alleen individuele gezinsleden in ogenschouw te nemen. Zeker in deze kwetsbare gezinnen, waar sprake is van
een grote dynamiek, zowel in het gezin als in de problematiek. Hulpverleners moeten naast de hulp die ze
verlenen voor één persoon in het gezin ook de aandacht richten op verschillende andere belanghebbenden in
en rondom het gezin, zoals ouders, kinderen en sleutelfiguren in het netwerk van het gezin. Daarnaast betekent
de opeenstapeling van problemen in deze gezinnen dat er vaak meerdere hulpverleners en instellingen bij een
gezin betrokken zijn.

Werkzame factoren in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn o.a. een goede
samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners en instellingen (ketenaanpak) en een op een gezamenlijke
analyse gebaseerd plan van aanpak waarbij volgens 1 gezin 1 plan 1 regisseur wordt gewerkt.

Praktijkervaringen en onderzoek laten echter elke keer opnieuw zien dat goede samenwerking geen vanzelf-sprekendheid is. Een hulpmiddel om samenwerking met het gezin en met betrokken hulpverleners onder elkaar te faciliteren is de webgebaseerde tool Samen 1 Plan. Op de werkvloer ontwikkeld door cliënten en
hulpverleners. Samen1Plan is een online tool voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn.

Met behulp van een casusvoorbeeld zullen de achterliggende methodiek en de digitale tool toegelicht worden.
Jana en Marieke zullen hun praktijkervaringen met deze tool met je delen, de voordelen van de tool bespreken
en ook mogelijke knelpunten belichten.

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Locatie
Online webinar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan dit webinar.

Accreditatie
Niet van toepassing.

Dit webinar wordt u aangeboden door: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, UMCG en het nieuwe Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige- en complexe prolemen.

We hopen je tijdens dit online webinar op 21 april a.s. van 16:00 – 17:00 uur te mogen ontmoeten

Ben je er ook bij?

Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en vul je gegevens in. We zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

 

We hopen je tijdens dit online webinar op 21 april a.s. van 16:00 – 17:00 uur te mogen ontmoeten