088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is?

Hierover gaat het webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’.

Tijdens dit online webinar schetsen Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS het belang van een probleem- en krachtenanalyse als  basis voor het opstellen van doelen en beslissen over passende hulp.

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale- en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan.

Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij helpen?                                                                                           

Tijdens het webinar bespreken we het doel van een verklarende analyse, de risico’s van het ontbreken ervan en de belangrijkste ingrediënten. Een daarvan is het 7-factoren model. Hiermee wordt de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk gemaakt. Door deze analyse te maken, samen met jeugdigen en ouders/opvoeders, is de kans groter dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt.

Tijdens het webinar is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen.

Het 7-factorenmodel ten behoeve van de verklarende analyse is door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omarmd als een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Met dank aan ZonMw en Bureau PEERS is er recent een (digitale) tool voor ontwikkeld.

 

Locatie
Online webinar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan dit webinar.

Accreditatie
Niet van toepassing.

Dit webinar wordt u aangeboden door: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland  & Bureau PEERS.

Ben je er ook bij?

Om je aan te melden, mail naar Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

We hopen je tijdens dit online webinar op 24 november van 15:30 – 17:00 uur te mogen ontmoeten.

Inschrijving is mogelijk via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl