088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Werken met het Vlaggensysteem, 11 februari en 25 februari

maandag 11 februari 2019 t/m maandag 25 februari 2019

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien.

Onze maatschappelijke opvattingen over kinderen en seksualiteit variëren immers nogal en kunnen gaan van pure onverschilligheid en ontkenning tot regelrechte paniek. Er is behoefte aan een genuanceerde, rationele en objectieve visie op seksualiteit met handelingsperspectief om de gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren te versterken.

Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Door te werken met het Vlaggensysteem leer je kinderen en jongeren:
•inzicht te krijgen welk seksueel gedrag wel en niet oké is;
•eigen en andermans grenzen te herkennen, erkennen en respecteren;
•weerbaar te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag;
•taal te hebben om met anderen in gesprek te gaan.

De training bestaat uit drie dagdelen (een hele dag en een halve dag).

  • Dagdeel 1 van 9:00 tot 17:00 uur - maandag 11 februari 2019
  • Dagdeel 2 van 9:00 tot 13:00 uur - maandag 25 februari 2019

Datum en tijd
Maandag 11 februari van 9:00 uur tot 17:00 uur en maandag 25 februari van 9:00 uur tot 13:00 uur.

Locatie
Deze training wordt gegeven op het kantoor van Jeugdhulp Friesland, Badweg 4 te Leeuwarden.

Kosten
Deze training wordt je aangeboden voor € 365,00 inclusief koffie/thee en lunch op de eerste trainingsdag.

Trainer
Deze training wordt gegeven door Jolanda van As, een van de door Movisie opgeleide trainers van Jeugdhulp Friesland.

Accreditatie
Deze training is voor 11 opleidingspunten voor SKJ jeugdzorgwerkers geaccrediteerd. Na afronding van de training zullen deze punten automatisch worden bijgeschreven aan je herregistratiedossier bij SKJ.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training of de mogelijkheden voor een incompany training kunt u contact opnemen met Jeugdhulp Academie via telefoonnummer 088 – 1424 080 of email jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl.

Aantal beschikbare plaatsen: 10

Deze cursus wordt gegeven door: Jeugdhulp Friesland

Via onderstaand inschrijfformulier kun je je inschrijven voor deze training. Vanuit Jeugdhulp Friesland zal daarna contact met je op worden genomen.

Factuuradres


Deelname aan deze training kost € 365,00.

Bedankt voor je inschrijving! De organiserende partij zal binnenkort contact met je opnemen.