088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Kijken met een traumasensitieve bril

De inspiratiesessie geeft medewerkers van wijk- en gebiedsteams meer inzicht in het leren kijken naar het gedrag van kinderen (en ouders) met trauma. Je leert wat een ingrijpende gebeurtenis met het brein en stresssysteem doet en anders kijken naar het gedrag van een kind: je leert kijken via een ‘traumabril’ naar ouders en kinderen.

Lees meer

Traumasensitief werken in het onderwijs

De inspiratiesessie geeft professionals in het onderwijs inzicht in het leren kijken naar het gedrag van kinderen met een trauma. Je leert wat een ingrijpende gebeurtenis met het brein en stresssysteem doet. En hoe je traumasensitief werkt. Je krijgt een andere kijk op het gedrag van een kind en kunt hierop empathisch acteren.

Lees meer