088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

30-09 2021 Tijd: 13:00 - 16:30

Kijkje in de keuken (Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid)

Het Regiecentrum zet zijn deuren open voor iedere professional die interesse heeft in zijn organisatie en iedere professional die kan helpen om huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te stoppen.

Lees meer
07-10 2021 Tijd: 13:00 - 14:30

Webinar Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis, 7 oktober 2021

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute- en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt. Tijdens deze voorlichting leer je alle ins and outs.

Lees meer
26-10 2021 Tijd: 14:00 - 16:30

Mini-college Jeugd- en familierecht

Tijdens deze college krijg je juridische kennis over de verzoekschriftprocedure, maar leer je ook de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering.

Lees meer
02-11 2021 Tijd: 15:00 - 17:00

Mini-college Hechting en trauma, 2 november 2021

Een interactief mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het
kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.

Lees meer
22-11 2021 Tijd: 15:00 - 16:30

Opfrisworkshop Gebruik meldcode en casuïstiek voor IB-ers, 22 november 2021

Je kent de meldcode, maar je vindt het gebruik ervan nog lastig – ook omdat je hem niet iedere dag gebruikt. Tegen welke
dilemma’s loop je aan? Kom opfrissen en oefenen!

Lees meer
25-11 2021 Tijd: 13:00 - 16:30

Kijkje in de keuken (Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid)

Het Regiecentrum zet zijn deuren open voor iedere professional die interesse heeft in zijn organisatie en iedere professional die kan helpen om huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te stoppen.

Lees meer

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten ..

Lees meer