088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

16-06 2020 Tijd: 15:00 - 17:00

Refereerbijeenkomst: Ernstige gedragsproblemen, hoe pak JIJ dat aan? PMTO 10 jaar bij Jeugdhulp Friesland!

“Niet praten, maar doen” is de formule van Parent Management Training Oregon (PMTO). En die formule werkt, zo blijkt uit 10 jaar effectiviteitsmetingen. Al vanaf 2010 biedt Jeugdhulp Friesland het ambulante programma PMTO aan, dat zich richt op het vergroten van opvoedstrategieën van ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Op 16 juni hoor je meer over de doorontwikkeling.

Lees meer