088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer
07-09 2020 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 7 september en 5 oktober 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
15-09 2020 Tijd: 09:30 - 16:00

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
06-10 2020 Tijd: 15:00 - 17:00

Refereerbijeenkomst: Ernstige gedragsproblemen, hoe pak JIJ dat aan? PMTO 10 jaar bij Jeugdhulp Friesland!

“Niet praten, maar doen” is de formule van Parent Management Training Oregon (PMTO). En die formule werkt, zo blijkt uit 10 jaar effectiviteitsmetingen. Al vanaf 2010 biedt Jeugdhulp Friesland het ambulante programma PMTO aan, dat zich richt op het vergroten van opvoedstrategieën van ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Op 6 oktober hoor je meer over de doorontwikkeling.

Lees meer
19-10 2020 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 19 oktober en 16 november 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
20-10 2020 Tijd: 09:30 - 16:00

Kind centraal bij scheiding, 20 oktober en 3 november 2020

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
29-10 2020 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 29 oktober en 12 november 2020

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
02-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 2 november en 30 november 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
16-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30

Meerzijdige partijdigheid, 16 november 2020

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
17-11 2020 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 17 november en 15 december 2020

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
07-12 2020 Tijd: 09:30 - 16:00

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer