088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

17-05 2021 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht voor gedragswetenschappers en managers, 17 mei en 14 juni 2021

Als gedragswetenschapper of manager werk je volgens de beroepscode en val je onder het tuchtrecht van de jeugdzorg. Tijdens deze training leer je wat dit inhoudt en hoe je werkt volgens deze code.

Lees meer
19-05 2021 Tijd: 09:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem, 19 mei 2021

Lees meer
20-05 2021 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 20 mei en 3 juni 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
14-06 2021 Tijd: 09:00 - 12:30

Meerzijdige partijdigheid, 14 juni 2021

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
15-06 2021 Tijd: 09:30 - 16:00

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 15 juni 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
01-09 2021 Tijd: 13:00 - 16:00

Cirkel van Veiligheid, 1 en 22 september 2021

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
02-09 2021 Tijd: 13:30 - 17:00

Training Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag – Werken met het vlaggensysteem – startdatum 02-09-2021

Maak in 2 dagdelen kennis met de methodiek Vlaggensysteem.

Lees meer
07-09 2021 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 7 september en 5 oktober 2021

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
23-09 2021 Tijd: 09:00 - 12:30

Meerzijdige partijdigheid, 23 september 2021

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
28-10 2021 Tijd: 09:30 - 16:00

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 28 oktober 2021

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
01-11 2021 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 1 en 15 november 2021

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
02-11 2021 Tijd: 09:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem, 2 november 2021

Lees meer
04-11 2021 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 4 november en 2 december 2021

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Als jeugdzorgwerker moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
29-11 2021 Tijd: 13:00 - 16:00

Cirkel van Veiligheid, 29 november en 13 december 2021

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken?

Lees meer

Drieluik aanbod voor onderwijs (gastles leerlingen, ouderavond en docententraining)

Hoe gaan kinderen  om met grensoverschrijdend gedrag op social media? Wat kunnen ouders doen om in gesprek te gaan met hun kinderen? En hoe reageer je als onderwijsprofessional op gren..

Lees meer

Training Beroepsethiek/professioneel standaard

In de training leren deelnemers hoe zij m.b.v. methodische handvatten hun professionele handelen volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunt verantwoorden en tevens hoe zij kunnen omg..

Lees meer

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten ..

Lees meer

Training Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting of gedwongen criminaliteit: het lijken taferelen uit een thriller, maar het komt vaker voor dan je denkt. Maar liefst vier op de tien middelbare scholen in Nederland geven aan m..

Lees meer