088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

07-12 2023 Tijd: 09:00 - 12:30

Meerzijdige partijdigheid – Regiecentrum

Meerzijdige partijdigheid is de basishouding van de professional, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden gezien. Dit zónder iemand uit te sluiten en met oog voor de meest kwetsbaren. Tijdens deze training leer je meer over dit thema.

Lees meer
12-01 2024 Tijd: 08:30 - 14:00

Supervisie aan basisorthopedagogen en psychologen SKJ – Accare

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer
16-01 2024 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 16 januari 2024

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer
26-01 2024 Tijd: 09:30 - 16:30

Training Motiverende Gespreksvoering – Accare – 26 januari 2024

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de motivatie voor gedragsverandering wordt versterkt en waarbij de therapeutische relatie optimaal blijft. Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat motiverende gespreksvoering bewezen effectief is bij verschillende doelgroepen.

Lees meer
05-02 2024 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 5 februari en 29 februari 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
08-02 2024 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 8 februari 2024

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer
06-03 2024 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 6 maart en 20 maart 2024 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
07-03 2024 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Basis), 7 maart en 28 maart 2024 – Jeugdhulp Friesland

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien. Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Lees meer
18-03 2024 Tijd: 13:00 - 16:00

Cirkel van Veiligheid, 18 maart en 8 april 2024 – Jeugdhulp Friesland

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
21-03 2024 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 21 maart en 11 april 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
26-03 2024 Tijd: 09:30 - 17:00

Training Begeleiden van kinderen met Hechtings- en Traumaproblematiek- Accare – 26 maart 2024

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
04-04 2024 Tijd: 09:30 - 16:30

Training Ouderschap bij psychische problemen | Accare – 4 april 2024

In deze 2-daagse training voor professionals gaan we aan de slag met hoe goede zorg voor de ouder verbonden kan worden met zorgen voor kinderen.

Lees meer
11-04 2024 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 11 april 2024

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer
14-05 2024 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 14 mei en 28 mei 2024 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
30-05 2024 Tijd: 13:00 - 16:00

Cirkel van Veiligheid, 30 mei en 20 juni 2024 – Jeugdhulp Friesland

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
10-06 2024 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 10 juni en 1 juli 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
11-06 2024 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 11 juni 2024

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer
13-06 2024 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 13 juni en 27 juni 2024 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
12-09 2024 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 12 september en 3 oktober 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer

FACT-jeugd (teamtraining) Accare

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo, NHL Stenden

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-hbo, NHL Stenden

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer

PICS/TTI training 2022-2023 Accare

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer