088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

31-10 2019 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 31 oktober en 28 november 2019

Volg nu de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplichte training Beroepscode en tuchtrecht.

Lees meer
04-11 2019 Tijd: 09:30 - 16:00

Kind centraal bij scheiding, 4 en 18 november 2019

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
05-11 2019

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 5 november, 6 november en 19 november

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
06-11 2019 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepscode en tuchtrecht, 6 november en 4 december 2019

Volg nu de voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers verplichte training Beroepscode en tuchtrecht.

Lees meer
07-11 2019 Tijd: 13:30 - 16:30

Training Werken met het vlaggensysteem, 7 en 14 november

Leer nu op welke wijze u seksueel (grensoverschrijdend) gedrag kunt duiden, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen.

Lees meer
14-11 2019 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 14 november en 28 november 2019

Systeemgericht werken is in de jeugd hulpverlening niet nieuw. Toch heeft de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening het belang van systeemgericht werken een specifiekere rol gegeven. Er staat beschreven dat met het woord ‘cliënt’ niet alleen het kind of de jongere wordt bedoeld, maar ook opvoeders als cliënt moeten worden gezien. Het kind moet in zijn bredere context begrepen worden. Voor de jeugdhulpverlening heeft dit consequenties. Dit vraagt om een theoretisch kader dat mede antwoord kan geven op de thema’s die rond de gezinsdynamiek spelen. Voor die specifieke rol komt de systeemtheorie in aanmerking: een denkkader dat de invloed van de omgeving op iemands gedrag onderzoekt. Voor het kind kan dat natuurlijk het gezin zijn, maar ook het sociaal netwerk, de school, de buurt etc. zijn.

Lees meer
20-11 2019 Tijd: 13:00 - 17:00

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 20 november

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer