088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

23-04 2019

Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (9 cursusdagen, start 23 april 2019)

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer
14-05 2019

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 14 mei, 15 mei en 28 mei

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
06-06 2019 Tijd: 13:00 - 16:30

Training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik van de Meldcode, 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni

Uw werk zit vol tegenstrijdige belangen. Leer in deze training van een dagdeel het belang van meerzijdig partijdig werken.

Lees meer
19-06 2019 Tijd: 13:00 - 17:00

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 19 juni

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer
28-06 2019

Training Geld en Geweld

Het belangrijkste doel van deze training is deskundigheidsbevordering op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. De training biedt verdieping en handvatten aan u als hulpverlener.

Lees meer
02-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30

Training Signaleren kindermishandeling (Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 2 september

In deze training leer je alles over de veranderingen wat betreft de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en leer je de meldcode toepassen.

Lees meer
24-09 2019 Tijd: 09:15 - 16:30

Kind centraal bij scheiding, startdatum 24 september 2019

Wat zijn signalen van een (dreigende) problematische scheiding? Wanneer komen kinderen in de knel? Op welke manier kun je het kind een podium geven en sterker maken in een echtscheiding? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de tweedaagse training Kind centraal bij scheiding.

Lees meer
30-09 2019 Tijd: 09:00 - 12:30

Training Signaleren en bespreken Ouderenmishandeling, 30 september en 7 oktober

Leer nu op welke wijze u oudermishandeling kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Lees meer
03-10 2019 Tijd: 13:30 - 16:30

Training Werken met het vlaggensysteem, 3 en 10 oktober

Leer nu op welke wijze u seksueel (grensoverschrijdend) gedrag kunt duiden, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen.

Lees meer
05-11 2019

Herkennen en behandelen van trauma (o.a. MASTR), 5 november, 6 november en 19 november

Na afloop van de training bent u in staat om:
•Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
•Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
•Een trauma(deel)behandeling uit te voeren

Lees meer
20-11 2019 Tijd: 13:00 - 17:00

Training Optreden ter terechtzitting – Vrijwillig gesloten jeugdhulp, 20 november

Leer nu de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering omtrent vrijwillig gesloten hulpverlening.

Lees meer