088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Terugblik op de refereeravond van 10 september

Jeugdhulp en onderwijs werken aan relatie 12-09-2019

Jeugdzorg en onderwijs: twee werelden die draaien om de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Werelden waar goede intenties bij het werken met jeugd herhaaldelijk in de verdrukking komen door beleidswijzigingen, bureaucratie en begripsverwarring. De transitieperikelen die Alexander Minnaert schetste in de refereeravond van OP Jeugd zijn bedroevend en hoopvol tegelijk: we zijn er nog lang niet, maar zijn wel op weg naar goed samenspel tussen jeugdhulp en onderwijs, zodat álle jonge mensen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

‘Wat vragen we eigenlijk van onze kinderen?’ vroeg Minnaert zich af tijdens de forumdiscussie na zijn schets van de huidige situatie in jeugdzorg- en onderwijsland. De hoogleraar laat zich graag inspireren door Finland, waar in het onderwijs de relatie met kinderen voorop staat. ‘Elkaar ontmoeten, weten hoe het gaat met een kind… dan werk je anders dan wanneer je meteen overgaat tot de inhoud. De focus op cognitieve ontwikkeling mag op onze scholen – daar waar het nodig is – best wat verschuiven naar aandacht voor opvoeding en jeugdhulp. Als je weet hoe het met een kind gaat, en wat er thuis speelt, dan kun je eventuele problemen ook sneller tackelen.’

De conclusie van Minnaert – dat we ondanks alles op weg zijn naar integraal werken tussen en binnen jeugdhulp en onderwijs – wordt positief bevestigd door het aanwezige forum. Zowel zij als enkelingen uit de zaal benoemen mooie initiatieven die al gaande zijn en onderstrepen dat elke professional daar een aandeel in heeft.

 

Lees hier het gehele verslag van de avond en bekijk ook de presentatie van prof. dr. Alexander Minnaert, hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde.