088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

Terugblik op de refereeravond 'Werken aan werk'

‘Onze expertise is onmisbaar bij arbeidsbemiddeling’ 26-11-2019

Krijg je niet vaak te maken met weerstand van cliënten? Die vraag kreeg Linda Lai na haar presentatie over werken aan werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar antwoord was helder: ‘Nee, want in de kern wil iedereen werk. Om mee te doen, mee te tellen. Hooguit moet je doorvragen en door faalervaringen heen prikken om uit te komen bij de dromen en talenten van jonge mensen.’

Hoezeer werk te maken heeft met zorg – en dan vooral het verminderen van zorg – werd helder tijdens deze refereeravond. Zodra Lai aan de slag ging als pedagogisch medewerker bij Reik, was ze overtuigd van het belang van werk. Stak daarom veel energie in het vinden van passende banen voor jongeren op de groepen waar ze werkte, want: ‘Dagelijks zag ik de ellende die er van kwam als ze niets te doen hadden. Eenzaamheid, depressie, gamen, jointjes roken, op de bank hangen, snacken, rotzooi trappen… Van alle kanten werden coaches ingezet om de jongeren van slechte gewoontes af te helpen, maar ik dacht: we zijn brandjes aan het blussen. Wat ze nodig hebben, is werk.’

Lees hier het gehele verslag van de avond en bekijk ook de presentatie van Linda Lai, coördinator Arbeid en Scholing bij Reik.